Dijaški biološki tabor

Kozjansko, 30. junij – 7. julij 2019